Vítá vás advokátní kancelář Kladno

Advokátní kancelář nacházející se v kladenské čtvrti Sítná, v místě dobře dostupném individuální i veřejnou dopravu z hlavního města Prahy, nabízí komplexní právní služby ve všech oblastech tuzemského práva, tj. např. v oblastech práva trestního, občanského, obchodního, pracovního, nebo správního.

Při poskytování právních služeb je kladen zvýšený důraz na individuální přístup, jehož cílem je dosažení co možná nejlepšího výsledku za vynaložené prostředky klienta. Poskytované služby zahrnují jak právní pomoc určenou obyčejným lidem řešícím složité životní situace, tak i velice sofistikované právní služby čerpané především podnikatelskými subjekty. Vysoká kvalita a profesionalita je garantována bohatými profesními i životními zkušenostmi advokáta.

Advokátní kancelář při řešení vybraných zakázek obchodně spolupracuje s partnerskou společností Advokátní kancelář Petržílek, s.r.o., IČ 031 44 623, se sídlem Úvaly, Dvořákova 1624, pobočka Praha 1 - Nové Město, Štěpánská 650/23.